Retningslinier

Frie polyer er et fællesskab for danske polyamorøse. Alle vores aktiviteter køres som åbne og inkluderende safe spaces med plads til alle. Fællesskabet er hverken affilieret med foreninger eller virksomheder og er således drevet på helt frivillig basis.
 
Gruppen er underlagt følgende Code Of Conduct, https://friepolyer.dk/code-of-conduct/ , som alle deltagere er forpligtet til at efterleve.

De essentielle

1. Opfør dig voksent og ansvarligt og respekter andres grænser.
2. Der er plads til forskellighed, du er ansvarlig for dine egne følelser og reaktioner.
3. Udskamning over livsstilsvalg, interesser o.l. tolereres ikke.
4. Alle konflikter løses som udgangspunkt i dialog blandt de involverede parter.

Etikken

1. Unicorn hunting og “par søger …” tolereres ikkeDer findes andre steder for den slags.
2. Uønskede henvendelser tolereres ikke – det gælder både tekst og billeder. Afvisninger skal altid respekteres.
3. Opfordring til og/eller assistance med utroskab; enhver form for arrangement hvor alle involverede ikke er samtykkende og voksne mennesker, hører ikke hjemme her.
4. Alle informationer, herunder tekst, video og voicechat, men også optagede videoer og billeder, må ikke gengives udenfor dette fællesskab uden eksplicit samtykke fra alle involverede. 
4a. Vær dog stadig opmærksom på at dette er internettet, og alt der deles kan misbruges og offentliggøres andre steder uden at du eller fællesskabets moderatorer reelt har nogen mulighed for at håndhæve dette.

De nødvendige

1. Uopfordret reklame er ikke tilladt.
1a. Hvis et medlem aktivt spørger efter en anbefaling må man godt svare.
1b. Hvis du ønsker at reklamere for noget, så kontakt en admin.
2. Blokering af moderatorer er ikke tilladt.
3. Vi forventer at alle har læst og overholder reglerne. Er du i tvivl, så spørg. Reglerne håndhæves hårdt og uden advarsler.

Håndtering af klager / retningslinier for moderatorer og admins

1. Hvis du føler at dine grænser bliver overskredet, er du velkommen til at kontakte en af gruppens moderatorer, som vil behandle din henvendelse objektivt.
2. Hvis du føler dig dårlig behandlet af en moderator, har du krav på at få din sag behandlet på et moderatormøde hvor du selv vil få lov at blive hørt.
3. Moderatorer må ikke håndtere klager over egne partnere eller personer de har venskabelige eller lignende relationer til.
4. Alle former for irettesættelser fra moderatorer foregår som udgangspunkt i private beskeder.