Denne code-of-conduct er udformet med udgangspunkt i Bornhack’s code of conduct, og indeholder en række regler og retningslinier der skal sikre et safe space med plads til alle hvor end denne Code of conduct er gældende.

Dokumentet må bruges frit af alle arrangementer eller online communities der måtte ønske dette, enten ved at kopiere dokumentet eller blot ved at linke til denne side. Så hvis du sider og læser dette efter at have klikket på et link i en Facebook gruppe eller lignende, så gælder følgende regler:

Hvis du gentagne gange bryder disse retningslinier vil yderste konsekvens være at du vil blive blive bortvist fra det aktuelle arrangement eller online platform.

Hvis du føler dig chikaneret eller er vidne til brud på denne code of conduct er du mere end velkommen til at kontakte en af vores tryghedsværter eller administratorer, der vil behandle din henvendelse fortroligt, og hjælpe til at løse konflikten: